ห้องเรียน

ห้องเรียนของเรามี  3 ห้องครับ เป็นห้องขนาด 50 คน 24  คน และ 12 คน

โดยห้อง 50 คน เป็นห้องรวมครับ จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น เครื่องเสียง หน้าจอ คอมพิวเตอร์

ส่วนห้อง 24 คน เป็นห้องนักเรียนเฉพาะกลุ่ม ที่จะแยกออกมาต่างหากครับ

ห้อง  12 คนก็เช่นเดียวกันครับ แยกออกมาเพื่อสอนสูตรต้นแบบอัจฉริยะต่างหากก่อนเรียนเทคนิคอื่นๆ เราเรียกห้องนี้ว่า Opening ครับ

Visitors: 24,122