ห้องนอน

1.ห้องนอนทุกห้องของเราเป็นห้องปรับอากาศ เป็นเตียงสองชั้น มีทีนอนและหมอน ผ้าห่มให้ นักเรียนที่จะมาเข้าค่ายให้เตรียม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนมาเองนะครับ

2.เมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะมีผู้ช่วยครูช่วยหรือครูรุ่นพี่มาตรวจเตียงนอน น้องๆจะต้องจัดระเบียบห้องนอนให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนครับ

 

Visitors: 23,421