่ชิวิตและกิจกรรมของเรา

กิจกรรมของเรา

ในแต่ละวัน เราจะเริ่มตั้งแต่  0600 จนถึง 2200 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

กิจกรรมภารกิจประจำวันปรกติ

0600-0630 ตื่นนอน และกายบริหาร

0630-0700 อาบน้ำ และรับประทานอาหารเช้า

0730-0830 ทำภารกิจส่วนตัว

0900-1200 เข้าห้องเรียน

1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน

1300-1600 เข้าห้องเรียน

1630-1800 ออกกำลังกาย

1830-1900 อาบน้ำ และรับประทานอาหารเย็น

1900-2100 เข้าห้องเรียน

2200-2400 เข้าห้องฝึกฝนตามอัธยาศัย หรือเข้านอน

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆอีกหลายแห่งอีกด้วยครับ

Visitors: 23,422