คอร์สเมษายน 60 เตรียมทหาร

หลักสูตรเมษายน ปิดเทอมฤดูร้อน
    เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.2 ที่ยังไม่มีสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ

การสอน
    เน้นทักษะคณิต คิดเร็ว เพื่อให้เด็กมีทักษะการคิดคณิตศาสตร์ด้วยสูตร ไอดอล จีเนียส

ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
    ห้องเรียน เครื่องเสียง ดังฟังชัด มีจอ ทีวี และ คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เรียน

สถานที่ออกกำลังกาย    
    กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์, สนามกีฬาหมู่บ้านอัมรินทร์

เวลาเรียน         
    0900 - 1600 และ 1900 - 2000

เวลาฝึกพละศึกษา    
    1630 - 1730

กิจกรรม
    ทำกิจกรรม สันทนาการ โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย จปร. 1 วัน
    ดูงานพิพิทธภัณฑ์ทหารอากาศ
    จัดแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน

ค่าเรียน        
    19,500 บาท/หลักสูตร

จุดประสงค์
    1.เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กติดเกมส์
    2.เพิ่มทักษะการคิดเลขเร็ว
    3.ลดน้ำหนัก, เน้นกล้ามเนื้อแข็งแรง
    4.ดึงทัศนคติด้านบวก
    5.สร้างแรงบันดาลใจในทางบวกเข้าเตรียมทหาร
    6.ดูแลนักเรียนแทนผู้ปกครอง

หมายเหตุ
    การสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นการคิดคำนวนเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0-9 โดยจะเพิ่มศักยภาพ การบวก ลบ คูณ หาร และจะเพิ่มการยกกำลัง ถอดรากที่ 2 และ 3 และการหารสังเคราะห์ ให้นักเรียนที่ต้องการเข้าเตรียมทหาร เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจและอยากเป็นนักเรียนที่เก่งคณิตและวิทยาศาสตร์

Visitors: 24,122