คอร์สเสาร์ อาทิตย์

หลักสูตรเสาร์ อาทิตย์
    วันเสาร์     จะเน้นเลข และภาษาอังกฤษ
    วันอาทิตย์ จะเน้น วิทย์ และไทยสังคม
ห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก
    ห้องเรียน เครื่องเสียง ดังฟังชัด มีจอ ทีวี และ คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะให้ผู้เรียน
สถานที่ออกกำลังกาย
    กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์, สนามกีฬาหมู่บ้านอัมรินทร์
เวลาเรียน                0900 - 1600
เวลาฝึกพละศึกษา    1630 - 1730
กิจกรรม
    จัดแข่งขันกีฬาภายในสถานบันทุกวัน
    ดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ 1 ครั้ง
ค่าเรียน
    วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียว     12,000  บาท/เทอม
    เรียนทั้ง  2 วัน                          20,000  บาท/เทอม
เหมาะสำหรับ
    นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 ขั้นไป ภูมิลำเนาทุกภูมิภาคของประเทศ
จุดประสงค์
    1.เด็กของเรามีแนวโน้ม เรียนเลขได้ดีขึ้น
    2.เด็กห่างจาก เกมส์
    3.เด็กได้ ลดนำ้หนัก และ เสริมกล้ามเนื้อ
    4.สร้างแรงจูงใจในการเป็น อาชีพทหาร ตำรวจ
    5.เกิด แรงบันดาลใจ ในการศึกษาเล่าเรียน
    6.ให้ คิดถึงบ้าน คิดถึงความสบาย ให้รู้ว่าอยู่ที่บ้านสบายที่สุดแล้ว
หมายเหตุ
    ในเทอมแรก     เราจะเน้นการสอนพื้นฐานโดยเฉพาะการแก้สมการเป็นหลัก
    ในเทอมสอง    ใช้การสอนโดยใช้สูตร ต้นแบบอัจฉริยะ แทนการแก้สมการ

Visitors: 24,122