ขั้นตอนการรับเข้าเรียน

    ขั้นตอนการรับเข้าเรียน โรงเรียนกวดวิชาจักรดาว เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
เมื่อต้องการสมัครเรียน สามารถติดต่อได้หลาย 3 วิธี
    วิธีแรก โทรศัพท์มาสอบถาม ได้ทุกหมายเลขของทางสถาบัน แต่บางเบอร์ซึ่งเป็นของเสธเอส จะติดยากหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะสอนหนังสือและประชุมงาน
    วิธีที่สอง คือเดินทางมาสมัครได้ด้วยตัวเองเลยครับที่สถาบัน ทั้งสีแห่ง จะได้ดูสถานที่ ห้องเรียนให้หายสงสัยกันไปเลย
    วิธีที่สาม คือสมัครทางอินเตอร์เน็ท อันนี้ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไร แต่ต่อไปคาดว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นตามลำดับ
    นักเรียนสมารถเลือกเรียนได้ใน ทุกหลักสูตรการเรียน เพราะเป็นหลักสูตรที่ปรับมาเพื่อให้น้องๆนักเรียนปรับพื้นฐานความรู้ใหม่และเรียนรู้ได้พร้อมๆกันใหม่หมด
    โดยในวันแรกที่เข้าเรียน จะมีการ ทดสอบพื้นฐาน ความรู้สักหน่อย เพื่อจะได้วัดพื้นฐานของพวกเราทุกคนว่าอยู่ตรงไหน จะได้ จัดแผนการเรียนให้เหมาะสม กับความรู้ของแต่ละคนได้
    

Visitors: 24,122