โรงเรียนจักรดาว เสธเอส กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

    โรงเรียนกวดวิชาจักรดาว กวดเข้าเตรียมทหาร อยู่ในใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่ 2541 โดยโรงเรียนกวดวิชาจักรดาว เข้าเตรียมทหาร ขออนุญาติภายใต้ชื่อ กวดวิชาจักรดาว แต่หลังจากนั้นมีอีกหลายสถาบันที่กวดเข้าเตรียมทหาร ใช้ชื่อใกล้เคียงกัน เสธเอส ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นเสธแล้ว ตำแหน่งเป็นรองผู้การ แต่เพื่อความง่ายเรียกเสธดีกว่า และอยากให้เรียกตลอด จึงได้เติม เสธเอส ต่อท้ายเอง ว่า จักรดาว เสธเอส กวดเข้าเตรียมทหาร แทน
    ผู้หมวดเอส(ร้อยโทลักษณ์ศิลป์ ศรีนรคุต) ขณะนั้นไม่ได้เปิดโรงเรียนเข้าเตรียมทหาร หรือสอนหนังสือ แต่ผู้หมวดเอสเปิดบริษัทย์รับเหมาก่อสร้าง เมื่อปี 2540 เศรษฐกิจฟองสบู่ จึงยุติการก่อสร้างและขณะฝึกทหารใหม่ที่ทำงานราชการอยู่นั้น ก็มีลูกของกำลังพลมา ขอร้องให้ช่วยสอนพิเศษเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เห็นว่ามีรายได้เสริมจึงสอนเทคนิคการทำโจทย์เลขให้ที่บ้านพักข้าราชการ โดยในการสอนเน้นเทคนิค เพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิค ต้นแบบ อัจฉริยะ การคิดเลขเร็วทำให้ชื่อเสียงของ มว.เอส โด่งดังข้ามจังหวัดไปถึง จังหวัดตราดและจังหวัดลพบุรี
    ผู้หมวดเอสจึงได้ตัดสินใจ เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ คร้้ังแรกที่ จังหวัดลพบุรี ในเวลาต่อมา โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนกวดวิชาจักรดาว  เพื่อกวดเข้าเตรียมทหารโดยเฉพาะ
    ดำเนินการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 เป็นต้นไปโดยเน้นการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเป็นหลัก ตั้งแต่ปี 2541 จนถึง 2544 ก็ย้ายมาเปิดสาขากรุงเทพ เพิ่มขึ้นโดยผู้กองเอสในขณะนั้นได้ใช้เทคนิคการสอนที่เป็น จุดขายคือ เทคนิคการคิดเลขและวิทย์คำนวน โดยเทียบบัญญัตยางค์ เรียกว่า ต้นแบบ อัจฉริยะ
    ปัจจุบันโรงเรียนจักรดาว เสธเอส เข้าเตรียมทหาร มีทั้่งหมด สี่สาขา คือ กรุงเทพฯ ลพบุรี ชุมพร และลำปาง ดำเนินการสอนตลอดทั้งปี โดยการควบคุมหลักสูตร และเทคนิคการทำโจทย์โดย เสธเอส จนในปี 2557  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนนอกระบบ ประเภทดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Visitors: 24,122