ไอดอลจึเนียส

ทำไมสูตร Idol Genius จึงมีความสำคัญต่อเรามากนัก

"ผมคิดว่า Idol จะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการการศึกษาของไทยใหม่หมด ทำให้เราได้รับรู้สิ่งใหม่ๆที่ทรงพลังกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ที่แน่นปึ๊ก หรือข้อสอบที่จะดูหมูที่สุด"

แล้ว Idol Genius คืออะไรกันละครับ

"Idol Genius คือวิธีคิดที่สั้นและเร็วที่สุดในโลก คือมันจะช่วยให้ สมองซ้ายและขวาของคุณทำงานประสานสอดคล้อง กลายเป็นเครื่องคิดเลขชั้นยอดระดับมืออาชีพและยังเป็นแหล่งประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอีกด้วย"

จักรดาว เสธเอส จะเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาของเด็กไทย

"โปรแกรมการฝึกนั้น จะทำ สามสิ่ง

อย่างแรก ไอดอล จีเนียส Skill (ทักษะ) โปรแกรม    มันเป็นสุดยอดโปรแกรมที่จะเพิ่มศักยภาพทางเชาว์คณิต

อย่างที่สอง ไอดอล จีเนียส Image (ปัญญา) โปรแกรม   มัน เป็นโปรแกรมการฝึกที่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาโจทย์คณิตหรือวิทย์ยากๆ ได้ภายในเวลาแค่ห้า ถึงสิบนาทีเทียบกับการคิดแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาห้าถึงสิบนาที

อย่างที่สาม ไอดอล จีเนียส knowledge (ความรู้) โปรแกรม    มันจะทำให้คุณเป็นสุดยอด เป็นเทพเทคนิคการจำ เป็นเทพคณิต ทางการคิดคำนวณในกลุ่มเพื่อนๆของคุณตลอดไป"

Visitors: 24,122