จบ ม.3 แล้วสอบอะไรได้บ้าง

“ถ้าจบ ม.สาม แล้วสอบอะไรได้บ้าง”
     แน่นอนสำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 หลายคนยังคิดว่า ยังไม่พร้อม ยังไม่ถึงเวลา เวลาที่จะตั้งใจ เวลาที่จะออกไปมีอนาคต อาชีพที่มั่นคงแน่นอน
แต่เมืองไทยของเรา เด็กๆมีโอกาส มีอนาคตได้ตั้งแต่ จบชั้นมัธยมต้น เรามาดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เปิดรับเด็กๆเหล่านี้
1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 17 ปี สามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทั้ง 4 เหล่าทัพได้
2. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 17 ปี สามารถสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
3. โรงเรียนดุริยางค์ทั้ง 4 เหล่าทัพ
4. โรงเรียนเตรียมวิศวะ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. โรงเรียนเตรียมไปรษณีย์
6. โรงเรียนเตรียมไฟฟ้า
7. โรงเรียนเตรียมรถไฟ
8. โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์
9. โรงเรียนเตรียมอุดม
10.โรงเรียนมหิดล
     ทั้งหญิงและชายสามารถสอบได้ ยกเว้นโรงเรียนเตรียทหาร เมื่อเรียนอยู่ก็รักษาวินัย ตั้งใจเรียน น้องๆก็จะมีอนาคตที่แน่นอน จบ ม.ปลาย แล้วก็เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันได้ทันที

Visitors: 23,421