จบ ม.3 เรียนปริญญาตรี

“ม.3 เรียนปริญญาตรี ก็มีครับ”
    มีหลายคนเรียนปริญญาตรีได้ตั้งแต่จบชั้น ม.3 ตอนนี้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดใหม่ การเรียนปริญญาตรีง่ายกว่าการเรียนมัธยมปลายเยอะ เพราะการเรียนเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าจะเรียนเรื่องอะไร อ่านเพียงมิติเดียว แต่มัธยมปลาย เหมือนเอาปริญญาตรีทุกสาขามาย่อรวมกัน เพื่อให้เราเรียน แล้วเรียนหนักเสียด้วย
    มีมหาวิทยาลัยหลักๆเปิดรับอยู่ 2 ที่คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนจบการศึกษามัธยมต้นหรือเทียบเท่า เรียกว่า Pre Degree คือเรียนปริญญาตรีไปก่อนแล้วค่อยยื่นวุฒิการศึกษา ม.6 ทีหลัง ซึ่งระหว่างเรียนปริญญาตรี นักเรียนก็สามารถเรียนมัธยมปลายไปได้ด้วยพร้อมๆกัน
    เราจึงสามารถจบชั้น ม.6 และจบปริญาตรีได้พร้อมๆกัน อายุไม่ถึง 20 ปี ในประเทศไทยของเรานี่เอง
     แล้วถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครอง พี่เอสแนะนำเพราะเราสามารถนำวุฒิการศึกษาไปเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการของกรมการปกครอง เช่น ปลัดอำเภอ เพื่อทำงานไต่เต้าจนเป็นนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้

Visitors: 23,422