ฝึกสมองให้เป็นคอมพิวเตอร์

“การฝึกสมองให้เป็นคอมพิวเตอร์”
     ตัวเลขฐานสิบซึ่งก็คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 คือหัวใจของการคิดคำนวนของมวลมนุษยชาติ (แหมพูดให้โก้สะหน่อย) เมื่อทุกคนก็รู้ทุกคนก็ทราบ การผสมตัวเลข เช่น 1+2 ก็คล้ายกับการเรียนภาษาที่มีตั้ง 44 ตัวอักษร นี้ยังไม่ได้นับรวมสระ วรรณยุกต์ เอาคำมาผสมกันเป็นตัวอักษร เช่น พ - เอก - ออ อ่านว่า พ่อ แปลว่า บิดา ทำไมเราตอบได้ทันทีเมื่อเห็นคำนี้
     เมื่อเราคิดว่าควรผสมตัวอักษรทำให้เราอ่านได้ อ่านเพื่อมีความรู้แล้วทำไมเรา ไม่ผสมตัวเลขอ่านเหมือนตัวอักษรเพราะถ้าเราคิดเลขคล่องคิดเลขดี การเรียนคณิตดีขึ้นมีความหมายมากมายหลายอย่างต่อชีวิตของเขา
     หมายถึงอาชีพ หมายถึงอนาคต ตัดสินคุณค่าของเราได้เลยที่เดียว
ตัวอย่างลองดูตัวเลขเหล่านี้

     เราตัดแถว 1+1, 2+2 ออกไปเพราะเห็นคำตอบง่ายเป็น 2 เท่าของเลขตัวเอง และจริงเรามองการบวกทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวด้านล่าง เพราะตัวเลขครึ่งบนซำ้กันกับตัวเลขครึ่งหนึ่งด้านล่างเพียงแต่สลับที่กันเท่านั้น
     จะเห็นว่าถ้าเราจำการบวก เราจะมีแค่ 44 คำการบวก เท่านั้นที่สมองของเราจะบึกทึกใน Math Memory ของเรา เพราะการบวกเลขฐานสิบไม่ได้มีเป็นร้อยๆตัวเลข มีแค่ 44 คำการบวกเท่านั้นซึ่งหลายคนอาจไม่เข้าใจ ไม่เคยรู้วิธีการคิดของสมองแบบนี้แต่อาศัยการคิดใหม่ทุกครั้งตลอดทุกครั้งที่มีการบวกใหม่ บวกช้ากว่าแค่ไหนก็คล้ายกับการสะกอคำใหม่ก็จะช้าอยู่แค่นั้น
     ซึ่งหลักการฝึกสมองให้จำเป็นภาพนั้นในเรื่อง การลบ การคูณ การหาร ฯลฯ เรื่องอื่นๆก็เหมือนกัน
    พ - ่ - อ อ่านว่า พ่อ คือไม่จำเป็นภาพ พ่อ แต่ทำเหมือนเด็กๆซึ่งหัดสะกดคำ ต้องสะกดใหม่ทุกครั้ง
แต่แน่นอนถ้ากระบวนการคิดเลขเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน นักเรียนจะเหนื่อยมาก ในการอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่ม

Visitors: 23,421