นายร้อย ผู้หญิงก็อยากเป็น

“นายร้อยหญิง ผู้อยากเป็น”
     ผู้หญิงก็สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยได้ โดยนายร้อยของผู้หญิงจะรับน้องๆที่จบ ม.6 โดยจะมีหลายสาขาอาชีพมาก เช่น นายร้อยพยาบาลทั้งสี่หล่าทัพทั้งทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศและตำรวจ เรียน 4 ปี รวมถึงสถาบันแพทย์ศาสตร์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เรียน 6 ปี จบแล้วก็เป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร เป็นแพทย์และพยาบาลได้ทั้ง 2 อาชีพ สุดยอดไปเล้ย
     แต่ถ้าน้องสาวคนไหนอยากบู๊แบบน้องผู้ชายละก็ ใช่เล้ย น้องสามารถสอบเข้าโดยตรงเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานได้ โดยจะรับน้องๆจบ ม.6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 21 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
ภาควิชาการสอบ คณิต(200 คะแนน)    วิทย์(200 คะแนน)
                         ไทย (200 คะแนน)     อังกฤษ (200 คะแนน)
ภาคพละศึกษา     ว่ายนำ้ 50 เมตร,       วิ่ง 1000 เมตร
ภาคสัมภาษณ์    เพื่อพิจารณา ปฏิภาณไหวพริบ ความเหมาะสม

Visitors: 24,122