กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร

“เตรียมตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
     นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย ทั้งนายร้อยจปร. นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเตรียมพร้อมจิตใจเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะน้องๆเด็กๆ เราต้องช่วยกันสร้่างสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศให้น้องๆ ร่วมกัน เช่น พาไปเที่ยวทำกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือพาไปงานวันเด็กที่สนามบินดอนเมือง พาไปชมเรือหลวงจักรีนฤเบศ พาไปเที่ยวโรงเรียนเตรียมทหาร ดูนักเรียนนายร้อยแต่งเครื่องแบบ
และต้องเข้าใจว่าการเรียนโรงเรียนทหาร ตำรวจ จะเหนื่อยและใช้ความอดทนมากกว่าการเรียนโรงเรียนอื่นๆ ให้นักเรียนออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ รักษาร่างกายโดยเฉพาะสายตา อย่างดูจอทีวี อ่านหนังสือในที่แสงไม่เพียงทำให้สายตาผิดปกติ
     ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะ 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทดสอบความสามารถโดยลองทำข้อสอบเก่า, ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้ได้คะแนนเกิน 70% ถึงจะสามารถสอบติดภาควิชาการได้

Visitors: 24,122