คณิตไม่ยาก ถ้าอยากเก่ง

     สมองของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แก้ปัญหาและเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ความทรงจำที่ดีที่สุดจะง่ายขึ้นถ้าเราจำขั้นตอนต่างๆเป็นรูปภาพ
ชาวจีนเขียนตัวอักษรจากการเขียนรูปภาพด้วยพู่กันเมื่อสมองของเราเห็น การบวก, การลบ เช่น 2 + 5, 3 x 8 แน่นอนหลายคิด และแน่นอนมีหลายคนที่ไม่คิด แต่ตอบได้เท่ากัน ทำไมเป็นเช่นนั้น
     จำเป็นภาพเหมือนเราเห็น “โรงเรียน” เราจะไม่สะกด ร - โ_ง สระเอ ร เ_ียน อ่านว่า โรง - เรียน แต่เรารู้ทันทีว่า คือ โรงเรียน ฉนั้น 2+5  เราไม่คิดหรือสะกด แต่เราเห็น 2+5 เป็น  7 ซึ่งการเห็น บวก, คูณ, หาร, ยกกำลัง ในตัวเลขแค่ 10 ตัว (เลข 0 – 9) ด้วยความรวดเร็ว เราเรียกว่าชำนาญหรือทักษะ จะเกิดขึ้นได้โดย การทำซ้ำๆ เหมือนพ่อค้า แม่ค้าขายอาหารแค่มองอาหารบนโต๊ะก็สามารถคิดราคาออกมา ได้ทันที รู้ทันทีว่าเป็นเท่าไร
     สมองจะคิดว่า ความรู้ทางคณิตเป็นเพียงแผนที่ ถ้าเรา เปรียบเทียบการคิดเลข เป็นเหมือน กำลังของเครื่องยนต์ คิดเลขไว คิดเลขแม่น ก็เปรียบเหมือนรถแข่งของเรามีกำลังเครื่องยนต์มากกว่าคู่แข่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ยังต้อง มีแผนที่สนาม กฏกติกาการแข่งขันซึ่งเปรียบเสมือนความรู้ทางปัญญา     นักเรียนที่มีทักษะดีต้องหมั่นศึกษาความรู้เพิ่มเติมและใช้กำลังทางทักษะที่มีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาโจทย์ยากส์ๆ
     ปัญหานั้นสมอง 2 ข้างะช่วยส่งเสริมกันและกัน ดังนั้นถ้าอยากเรียนคณิตให้เก่งๆ ต้องหมั่นคิดเลขบ่อยๆ จนคล่องแคล่ว และศึกษาหาความรู้ ควบคู่เพียงพอที่จะสามารถ เชื่อมโยงเรื่องราวทางคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องเดียวกันได้


Visitors: 23,421