การสอบพละศึกษา เข้าเตรียมทหาร

 • นั่งงอตัว
  สถานีที่ ๑ นั่ ง (งอตัว)

  อุปกรณ์การสอบ มีกล่องไม้สูงจากพื้น ผู้สอบนั่งเหยียดขาตรง เท้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้นและชิดกัน ฝ่าเท้าจรดแกนกลางของที่ตั้งเครื่องวัด แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงขนานกับพื้นฝ่ามือวางอยู่บนเครื่องวัดแล้วก้มตัวลงพร้อมกับให้ฝ่ามือเลื่อนไปข้างหน้าตามแนวเครื่องวัดจนไม่สามารถก้มตัวเลื่อนฝ่ามือปลายนิ้วมือต่อไปได้ เข่าเหยียดตรงตลอดเวลา ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรง ๆ
 • ยืนกระโดดไกล
  สถานีที่ ๒ ยืนกระโดดไกล

  ให้ผู้เข้าสอบยืนบนจุดที่กําหนด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น เริ่มเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลัง พร้อมกับย่อตัวลง เมื่อได้จังหวะให้เหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอย่างแรง พร้อมกระโดดด้วยเท้าทั้งสองไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด
 • ลุกนั่ง
  สถานีที่ ๓ ลุกนั่ ง ๓๐ วินาที

  ผู้สอบนอนหงาย ฝ่ามือทั้งสองสอดประสานกันที่ท้ายทอย ศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น เข่าทั้งสองงอเป็นมุมฉาก เท้าทั้งสองวางห่างกันพอประมาณ ผู้ช่วยคุกเข่าอยู่ปลายเท้าของผู้ทดสอบ โดยเอามือทั้งสองกดข้อเท้าของผู้สอบไว้ให้ส้นเท้าติดพื้น เมื่อพร้อมแล้วกรรมการให้สัญญาณ "เริ่ม" ผู้สอบลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงระหว่างเข่าทั้งสอง ให้แขนทั้งสองช่วงศอกด้านในสัมผัสกับเข่าด้านนอกแล้ วกลับนอนลงสู่ท่าเดิมจนด้านหลังของหัวไหล่ ทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้นทําเช่นนี้ติดต่อกันภายใน ๓๐ วินาที ขณะปฏิบัติ ฝ่ามือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสู่ท่านั่งห้ามเอียงตัวไปมา
 • วิ่งเก็บของ
  สถานีที่ ๔ วิ่งเก็บของ

  เป็นการวิ่งบนทางเรียบระยะทาง ๑๐ เมตร หลังเส้นเริ่มต้นและเส้นปลายทางมีวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร ที่วงกลมปลายทางมีไม้ ๒ ท่อน (ขนาด๕ x ๐.๕ x ๑๐ ซม.) วางตรงจุดกําหนดกลางวงกลมปลายทาง ให้ผู้สอบเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังวงกลมปลายทางหยิบไม้ท่อนที่ ๒ วิ่ งผ่านจุดเริ่มต้น (ไม้ต้องวางท่อนไม้ท่อนที่ ๒ ในวงกลมจุดเริ่มต้น) ห้ามโยนท่อนไม้ถ้าวางไม้ไม่อยู่ในวงกลม ต้องหยิบมาวางไว้ในวงกลม
 • วิ่ง 50 เมตร
  สถานี ที่ ๕ วิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร

  ผู้สอบต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่
  กําหนดไว้จากเส้นเริ่มวิ่งจนถึงเส้นชัย
 • ดึงข้อ
  สถานีที่ ๖ ดึงข้อ

  ท่าเริ่ม ให้ผู้สอบจับราวเดี่ยวแบบคว่ํามือทั้ง ๒ ข้าง
  พร้อมห้อยตัวลงจนแขนลําตัวและขาเหยียดตรง แล้วให้ผู้สอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว ทําติดต่อกันไปให้มากครั้งที่สุด ห้ามแกว่งเท้าหรือเตะขา หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า ๓ - ๔ วินาที

       เตรียมทหารนักเรียนนายร้อยทั้ง นายร้อย นายร้อยตำรวจ เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเตรียมพร้อมจิตใจเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เฉพาะน้องๆเด็กๆ เราต้องช่วยกันสร้่างสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศให้น้องๆ ร่วมกัน เช่น พาไปเที่ยวทำกิจกรรมที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือพาไปงานวันเด็กที่ สนามบินดอนเมือง พาไปชม เรือหลวงจักรีนฤเบศ พาไปเที่ยวโรงเรียนเตรียมทหาร ดูนักเรียนนายร้อยแต่งเครื่องแบบ
       และต้องเข้าใจว่าการเรียนโรงเรียนทหาร ตำรวจ จะเหนื่อยและใช้ ความ อดทนมากกว่าการเรียนโรงเรียนอื่นๆ ให้นักเรียนออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาอย่างสมำ่เสมอ รักษาร่างกายโดยเฉพาะสายตา อย่างดูจอทีวี อ่านหนังสือในที่แสงไม่เพียงทำให้สายตาผิดปกติ ตั้งใจเรียนโดยเฉพาะ 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทดสอบความสามารถโดยลองทำข้อสอบเก่า, ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป ทำให้ได้คะแนนเกิน 70% ถึงจะสามารถสอบติดภาควิชาการได้

Visitors: 24,122